Masz pytania?

(+48) 530 793 883    info@poledancebutik.pl

Polityka Prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep Internetowy poledancebutik.pl (dalej “Sklep Internetowy”) realizuje politykę prywatności w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób z nimi zgodny. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu Internetowego. 

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). 

Sklep Internetowy nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta (prawo do przenoszenia danych) albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. 

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności Newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie Internetowym. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu Internetowego. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link u dołu dowolnej wiadomości z newslettera lub przez wpisanie swojego adresu ponownie tam, gdzie wpisywał go aby tego zapisu dokonać. Po zgłoszeniu takiego żądania, Klient otrzyma wiadomość e-mail, w której będzie mógł potwierdzić wypisanie się z newslettera (kliknięciem w link potwierdzający). 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@poledancebutik.pl

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Sklepu Internetowego poledanbebutik.pl jest:

Agata Malchrowicz

Steinbornów 4

87-100 Toruń 

NIP: 9562231985

REGON: 121493026

 

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Klient, aby móc skorzystać z usług Sklepu Internetowego poledancebutik.pl i złożyć zamówienie zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. ADO zobowiązuje się do przetwarzania najmniejszej możliwej ilości danych niezbędnej do realizacji celu ich przetwarzania. 

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO tylko do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane oraz gdy ADO może wykazać prawnie uzasadniony interes wykorzystywania tych danych. 

Możliwe cele przetwarzania danych osobowych:

 • nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, rozwiązanie i prawidłowa realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacja składanych przez Klienta zamówień;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (np. realizacja gwarancji lub pomoc posprzedażowa)
 • prowadzenie konta klienta w www.poledancebutik.pl
 • informowanie o promocjach, nowych produktach, wydarzeniach, konkursach i innych akcjach marketingowych oraz szkoleniowych (po wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera) 
 • wypełnienie obowiązku podatkowego
 • dopasowanie oferty do preferencji Klienta
 • marketing bezpośredni,
 • analiza danych
 • pomoc w doborze sprzętu
 • badanie satysfakcji klienta 
 • informowanie Klienta o istotnych kwestiach dotyczących zamówionego towaru

  

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie innej uzasadnionej przyczyny przewidzianej prawem. 

 

5. DOBROWOLNOŚĆ i KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia umowy czy realizacji usług. W przypadku nie podania niektórych danych może nie być możliwa realizacja zamówienia, skorzystanie z promocji czy preferencyjnych cenników czy otrzymanie informacji wysyłanych za pomocą Newslettera.  

 

6. MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

Klient może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie to może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. ADO ma prawo do odmówienia usunięcia danych osobowych w zakresie, w którym ich przetwarzanie jest konieczne do realizacji przez niego obowiązków ustawowych czyli w szczególności: 

 • Gdy nie minął czas, w ramach którego jest zobligowany do świadczenia usług wobec Klienta wynikających z gwarancji lub rękojmi
 • Gdy ciążą na nim obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów podatkowych (no. konieczność ewidencji przychodów przez biuro rachunkowe) 

 

7. SKUTEK USUNIĘCIA DANYCH

Jeżeli Klient usunie swoje dane (np. konto w Sklepie Internetowym), może on utracić:

 • możliwość realizacji prawa do gwarancji i rękojmii 
 • możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy posprzedażowej
 • dostęp do historii zamówień
 • podgląd i możliwość korzystania z preferencyjnych cenników
 • dostęp do informacji o promocjach i wydarzeniach

 

8. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Sklep Internetowy przetwarza “zwykłe” dane osobowe (opisane w art. 6 RODO), takie jak np.:

 • imię i nazwisko 
 • adres zamieszkania
 • nazwa i adres siedziby firmy lub miejsca pracy (jeżeli Klient zdecyduje się na wysyłkę towaru na adres służbowy) 
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej 
 • historia zamówień 
 • numer PESEL (jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę na osobę fizyczną zamiast paragonu fiskalnego) 

 

W korespondencji mailowej lub konsultacji telefonicznej, w celu umożliwienia fachowego doradztwa w zakresie dopasowania optymalnych parametrów towaru Klient może zostać poproszony o podanie dodatkowych danych np. poziomu zaawansowania, doświadczenia sportowego itp. Klient zawsze może odmówić odpowiedzi na dodatkowe pytania. 

 

9. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH (art. 9 RODO)

Sklep Internetowy nie pobiera i nie przetwarza tzw. “wrażliwych” danych, czyli:

 • ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
 • genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
 • dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

 

10. PROFILOWANIE

W celu dopasowania najlepszej oferty i obsługi Sklep Internetowy może dokonywać profilowania tzn. oceny jakimi usługami lub towarami Klient może być zainteresowany. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Klienta skutki prawne.

 

11. CZAS PRZETWARZANIA

Sklep Internetowy będzie przetwarzać dane Klienta tylko przez okres, w którym będzie to konieczne (dopóki będzie mieć ku temu podstawę prawną) lub do czasu cofnięcia zgody przez Klienta bądź wniesienia przez niego prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w zależności od tego, która sytuacja będzie miała miejsce wcześniej. 

 

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Klientów Sklep Internetowy stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL oraz szyfrowany (zabezpieczony hasłem) dostęp do baz danych. 

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sklep Internetowy nie wysyła przypomnienia tego hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Aby wygenerować nowe hasło należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętam loginu lub hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość z linkiem do formularza umożliwiającego ustawienie nowego hasła.

 

13. UPRAWNIENIA KLIENTA

Klientowi przysługuje prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora. 
 • żądania bycia zapomnianym
 • zgłoszenia naruszenia przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym na terytorium RP jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

14. CIASTECZKA (COOKIES)

Witryna poledancebutik.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, tabletu, smartfonu) nie powodując zmian w ustawieniach tych urządzeń. 

Gromadzą one informacje dotyczące między innymi adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacje o czasie i dacie oraz lokalizacji. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu. 

Korzystając z opcji przeglądarki, Klient w każdej chwili może: 

 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować wykorzystywanie plików cookies w przyszłości. 

 

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Usunięcie plików cookies może blokować lub utrudniać działanie niektórych funkcji strony internetowej. 

Sklep Internetowy dokonuje również monitorowania informacji o zachowania użytkowników korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje informacje takie jak np. adres IP, długość sesji, odwiedzane podstrony, dane lokalizacji.

 

15. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH / PROCESOR DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z charakterem działalności Sklep Internetowy korzysta z usług podmiotów zewnętrznych i procesorów danych osobowych (PDO), którym mogą być przekazywane dane Klienta (na podstawie umów powierzania i przetwarzania danych z poszanowaniem przepisów RODO). Twoje dane osobowe przekazywane są podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane. Przykładowo w ramach realizacji zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. producent, przewoźnik, firma logistyczna, bank) otrzymują niezbędne dane w celu wykonania swojego zadania.

Podmioty mogące mieć dostęp do danych osobowych jeśli będzie to niezbędne w celu swoich realizacji zadań i obowiązków prawnych: osoby i firmy współpracujące ze Sklepem Internetowym na podstawie umów cywilnoprawnych (takie jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawno-podatkowa, firmy kurierskie, operatorzy logistyczni, operatorzy płatności, banki, dostawca oprogramowania, hostingu, poczty elektronicznej, portale społecznościowe, producenci oferowanego asortymentu (w przypadku konieczności realizowania gwarancji producenta lub wysyłki towaru do klienta bezpośrednio z fabryki) lub organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych. 

 

16. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Ochronę tych danych zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej. 

 

17. PRZEPISY KOŃCOWE

ADO ma prawo zmiany Polityki Prywatności w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym np. stosowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. 

W przypadku zmian, zaktualizowana Polityka prywatności każdorazowo zostanie umieszczona na stronie Sklepu Internetowego.

 

do góry

Dane rejestrowe: poledancebutik | ul. Steinbornów 4, 87-100 Toruń | NIP: 9562231985 | tel: (+48) 530 793 883 | e-mail: info@poledancebutik.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl